Terugblik nat maar goed bezochte kaarsenceremonie

Afgelopen kerstavond mochten wij als stichting, samen met vele kinderen en volwassenen, kaarsen plaatsen bij alle graven op de Canadese begraafplaats. Een traditie die ieder jaar terugkomt en vaak druk wordt bezocht. Ondanks de vele regen dit jaar waren wij erg dankbaar voor de vele mensen die toch samen met ons kwamen herdenken. Het was wederom een eervolle en fijne herdenking en met de nodige hulp waren de kaarsen snel geplaatst. Namens de Stichting Viering Nationale Feestdagen ontzettend bedankt voor uw komst en wij wensen u een fijne jaarwisseling.

Extra donatie Vrouwen van Nu uit Dijkerhoek, Holten

Onlangs hebben wij als stichting een extra donatie mogen ontvangen van de Vrouwen van Nu uit Dijkerhoek. Zij hadden tijdens hun kerstviering een inzameling gehouden onder de aanwezigen voor de lichtjes (kaarsen) op kerstavond. Wij als stichting plaatsen ieder jaar 1394 kaarsen, bij elk graf een kaars, om onze gevallen helden te herdenken die zijn gesneuveld tijdens of kort na de tweede wereldoorlog. Als Stichting zijn wij ontzettend dankbaar voor zulke initiatieven en deze donaties zijn dan ook meer dan welkom om deze prachtige traditie op kerstavond in stand te houden. Ook vaste (maandelijkse) donateurs zijn zeer gewenst. Vrouwen van Nu bedankt!

Kaarsenceremonie kerstavond 24 december Canadese begraafplaats

Ook dit jaar worden op kerstavond weer kaarsen geplaatst bij de graven op de Canadese begraafplaats. Deze bijzondere traditie heeft zich vanuit Holten verspreid naar Commonwealth-begraafplaatsen in het hele land.

De schoolkinderen van de Holtense basisscholen verzamelen zich op kerstavond om 16.15 uur bij de ingang van de begraafplaats om de kaarsen te plaatsen. De ceremonie begint om 16:30 uur.

Een aantal doedelzakspelers en midwinterhoornblazers zullen de herdenking muzikaal begeleiden. Met een korte plechtigheid staan wij stil bij alle leed van de Tweede Wereldoorlog. De eerste kaars wordt geplaatst bij Clarence Walter Aker. Hij werd 99 jaar geleden op kerstavond geboren in Elma, Manitoba.

Op 14 april 1945 sneuvelde hij bij Zutphen op 20-jarige leeftijd en nu ligt Clarence begraven op de Canadese begraafplaats in Holten, locatie (plot, rij, nummer) 02 C 06.

Hierna plaatsen de schoolkinderen de rest van de kaarsen. Hiermee worden de, veelal jonge, mannen die hier begraven liggen herdacht.

De brandende kaarsen zetten de begraafplaats in een indrukwekkende gloed gedurende de hele avond en nacht. Na de ceremonie dalen de bezoekers weer van de berg af en wordt er bij veel Holtense families pannenkoeken met worst gegeten, een andere traditie.

Belangstellenden zijn van harte welkom om tijdens de herdenking aanwezig te zijn! De SVNF, de organiserende stichting achter de herdenking op de Canadese Begraafplaats, adviseert bezoekers om zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen. De Holterberg is op 24 december na 15.00 uur grotendeels afgesloten. Verkeersregelaars zullen alles in goede banen leiden.

Herdenking 4 mei

Programma Herdenking 4 mei 2023 Canadese Begraafplaats

Aanvang officieel programma: 11.00 uur

– Muziek                                                                                            

– Welkomstwoord door voorzitter SVNF         

– Toespraak van gastspreekster M. Urff

– The Act of Remembrance                                                       

– Last Post                                                                                        

– 1 minuut stilte

– Reveille                                                                                          

– The Lament                                                                   

– The Commitment to Remember                                          

– Kranslegging

– Toespraak van Burgemeester J. van Houdt

– Bloemlegging door schoolkinderen

– Gedicht van schoolkind             

– Volksliederen van Canada en Nederland           

– Dankwoord door voorzitter SVNF                                   

– Einde herdenking

Programma Herdenking 4 mei 2023 Dorpskerk en Molenbelterweg Monument

Dorpskerk:

Aanvang 19.00 uur

– Welkomstwoorden voorzitter SVNF

– Spreker: Mevrouw M. Urff

– Meditatie: Ds. M. van Sandijk

– Koorzang: De Hoolter Deerns

– Organist: de heer W. de Just

Vertrek Stille Tocht naar het monument aan de Molenbelterweg

Monument:

Aanvang 20.00 uur

– Welkomstwoorden voorzitter SVNF

– Taptoe Infanterie

– 2 minuten stilte

– Signaal Voorwaarts

– Gedenken namen van overleden bewoners van Holten in en direct na WO2

– Kranslegging

– Gedicht voorgedragen door Marinda Wechstapel

– Samenzang ‘Blijf mij Nabij’

– Toespraak Burgemeester J. van Houdt

– Slotwoord voorzitter SVNF

– Het Wilhelmus

– Einde herdenking

Programma Koningsdag woensdag 27 april 2023

08.45 uur                    Klokken luiden

09.00 uur                    Aubade
Smidsbelt m.m.v. HMV en koor Amazing.

Tot 12.00 uur              Kinderrommelmarkt
Smidsbelt onder begeleiding van muziek van De Braandheultjes.

12.00 uur einde S.V.N.F. programma

12.00 – 19.00 uur       Muziek op het Plein en kindervermaak
verzorgd door de Smidsbelt horeca en horeca Dorpsstraat.

14.30 uur DAT ‘De erfenis van tante Bella’ in het Kulturhus
(Gratis kaarten bestellen op de website
Toneelvereniging DAT | Kulturhus Holten)

Canada herinnert/herdenkt

Aan het eind van de kaarsenceremonie op 24 december a.s. zullen er herdenkingspinnen worden uitgedeeld aan alle aanwezige kinderen. De uitleg van de pin staat hieronder beschreven.

Om die Canadezen te eren die zoveel hebben gegeven voor de zaak van vrede en vrijheid.

Het gouden esdoornblad staat voor Canada. De rode klaproos op de voorgrond stelt de Canadezen voor die hun land dienden in tijden van oorlog, militaire conflicten en vrede. De rode klaproos op de achtergrond vertegenwoordigt degenen die in Canada hebben gediend en iedereen die thuis een belangrijke ondersteunende rol heeft gespeeld. De verstrengeling van de drie elementen symboliseert de eenheid en kracht die Canadezen hebben ontwikkeld als resultaat van hun opoffering in tijden van oorlog en vrede.

Een klein gebaar

Afgelopen Koningsdag hebben wij als stichting de bewoners van de Diessenplas getrakteerd op een heerlijk oranjegebakje. Velen hebben niet meer de mogelijkheid om al dan niet met hulp richting het gezellige Smidsbelt te komen. Om de ouderen onder ons toch te betrekken bij de feestvreugde, en hen te laten weten dat wij aan ze denken, hebben wij hen verrast met deze zoete lekkernij. Ons is verteld dat dit gebaar als zeer welkom en fijn werd ervaren.

Terugblikken

De afgelopen weken hebben we als SVNF een aantal evenementen in HoltenExtra aangekondigd.

Na twee jaar konden we eindelijk weer gezamenlijk herdenken en vieren. Wat hadden we dat gemist. Nu mocht en kon het weer. Gelukkig hebben vele Holtenaren en ook menig toerist hier gebruik van gemaakt.

Op woensdag 8 april herdachten en vierden we de bevrijding van Holten. ’s Morgens werden de Stolpersteine gepoetst door leerlingen van OBS de Holterenk en ’s avonds werden er films gedraaid in de Oudheidkamer. Fijn dat zovelen gehoor gaven aan de oproep om de vlag uit te hangen.

Berry Swarthoff was op 19 april te gast op verschillende lagere scholen en vertelde vol bevlogenheid over de Tweede Wereldoorlog. Om kinderen te boeien en mee te nemen naar die tijd had hij kleding meegebracht. Een aantal kinderen werd zo een commandant, een piloot of een gevangene enzovoorts. De kinderen hebben aandachtig geluisterd en veel geleerd. 

Op Koningsdag 27 april was het gelukkig schitterend weer. De aubade en de kleedjesmarkt werden druk bezocht. De gedecoreerden waren van de partij en er werd gezongen door de Möl’nzangers. Ook de Brandheultjes waren op de Smidsbelt te vinden. Dit zorgde voor nog meer sfeer. Er werden goede zaken gedaan door zowel de verkopende – als de kopende partijen. Kortom, het was weer als vanouds gezellig op en rondom de Smidsbelt. Uiteraard konden we de ouderen onder ons niet vergeten. We hebben bij de Diessenplas het heerlijke oranje gebak van bakkerij Nijkamp laten bezorgen voor de bewoners, en zij hebben genoten!

4 mei was de dag van de dodenherdenking. De herdenking op de Canadese Begraafplaats werd door velen bezocht. Zoals altijd was dit een indrukwekkende gebeurtenis.

’s Avonds was de herdenking in de Dorpskerk. Aansluitend werd er in stilte naar het monument aan de Molenbelterweg gelopen. Daar werden kransen gelegd en werd er twee minuten stilte in acht genomen.

Het was fijn om elkaar eindelijk weer te mogen ontmoeten tijdens deze dagen. De kern van al deze dagen is dat er gevierd en herdacht wordt. Ook al kan dit in huiselijke kring, wanneer je elkaar in grote getale ontmoet, voelt het toch meer als een gezamenlijke gebeurtenis. We hopen dit gezamenlijke gevoel nog heel vaak met elkaar te mogen beleven. 

SVNF Stichting Viering Nationale Feestdagen

Kleedjesmarkt Koningsdag

Dit jaar zal de kleedjesmarkt wat kleiner zijn dan u van ons gewend bent. Er mogen kleedjes gelegd worden op de Smidsbelt (er wordt een calamiteitengang vrijgehouden), links en rechts van het Kulturhus, rechts langs de kerk en achter de kerk. Het is niet de bedoeling elders kleedjes neer te leggen dan waar het lint hangt, hier is geen vergunning voor verleend.

Anders dan andere jaren is de Dorpsstraat gewoon geopend en toegankelijk voor verkeer.