Herdenking 4 mei

Programma Herdenking 4 mei 2023 Canadese Begraafplaats

Aanvang officieel programma: 11.00 uur

– Muziek                                                                                            

– Welkomstwoord door voorzitter SVNF         

– Toespraak van gastspreekster M. Urff

– The Act of Remembrance                                                       

– Last Post                                                                                        

– 1 minuut stilte

– Reveille                                                                                          

– The Lament                                                                   

– The Commitment to Remember                                          

– Kranslegging

– Toespraak van Burgemeester J. van Houdt

– Bloemlegging door schoolkinderen

– Gedicht van schoolkind             

– Volksliederen van Canada en Nederland           

– Dankwoord door voorzitter SVNF                                   

– Einde herdenking

Programma Herdenking 4 mei 2023 Dorpskerk en Molenbelterweg Monument

Dorpskerk:

Aanvang 19.00 uur

– Welkomstwoorden voorzitter SVNF

– Spreker: Mevrouw M. Urff

– Meditatie: Ds. M. van Sandijk

– Koorzang: De Hoolter Deerns

– Organist: de heer W. de Just

Vertrek Stille Tocht naar het monument aan de Molenbelterweg

Monument:

Aanvang 20.00 uur

– Welkomstwoorden voorzitter SVNF

– Taptoe Infanterie

– 2 minuten stilte

– Signaal Voorwaarts

– Gedenken namen van overleden bewoners van Holten in en direct na WO2

– Kranslegging

– Gedicht voorgedragen door Marinda Wechstapel

– Samenzang ‘Blijf mij Nabij’

– Toespraak Burgemeester J. van Houdt

– Slotwoord voorzitter SVNF

– Het Wilhelmus

– Einde herdenking

Programma Koningsdag woensdag 27 april 2023

08.45 uur                    Klokken luiden

09.00 uur                    Aubade
Smidsbelt m.m.v. HMV en koor Amazing.

Tot 12.00 uur              Kinderrommelmarkt
Smidsbelt onder begeleiding van muziek van De Braandheultjes.

12.00 uur einde S.V.N.F. programma

12.00 – 19.00 uur       Muziek op het Plein en kindervermaak
verzorgd door de Smidsbelt horeca en horeca Dorpsstraat.

14.30 uur DAT ‘De erfenis van tante Bella’ in het Kulturhus
(Gratis kaarten bestellen op de website
Toneelvereniging DAT | Kulturhus Holten)

Canada herinnert/herdenkt

Aan het eind van de kaarsenceremonie op 24 december a.s. zullen er herdenkingspinnen worden uitgedeeld aan alle aanwezige kinderen. De uitleg van de pin staat hieronder beschreven.

Om die Canadezen te eren die zoveel hebben gegeven voor de zaak van vrede en vrijheid.

Het gouden esdoornblad staat voor Canada. De rode klaproos op de voorgrond stelt de Canadezen voor die hun land dienden in tijden van oorlog, militaire conflicten en vrede. De rode klaproos op de achtergrond vertegenwoordigt degenen die in Canada hebben gediend en iedereen die thuis een belangrijke ondersteunende rol heeft gespeeld. De verstrengeling van de drie elementen symboliseert de eenheid en kracht die Canadezen hebben ontwikkeld als resultaat van hun opoffering in tijden van oorlog en vrede.

Kaarsenceremonie kerstavond 24 december Canadese begraafplaats

Na een aantal jaren dat de kaarsen zonder ceremonie geplaatst zijn bij de graven op de Canadese begraafplaats hopen we dit jaar op een echte traditionele kaarsenceremonie. Deze bijzondere traditie heeft zich vanuit Holten verspreid naar Commonwealth-Begraafplaatsen in het hele land.

Vele jaren geleden kwam een vrouw op de Canadese Begraafplaats in Holten. Haar naam was Lena van Dam, een Finse van geboorte, die met haar man in Holten woonde. Zij ontdekte dat hier ook een Finse soldaat begraven lag: “Armas Poik Kimaki.” In Finland is het de gewoonte dat er op kerstavond kaarsen worden geplaatst op de graven. Lena wilde dit graag voor Armas doen. Hierbij dacht ze ook aan alle andere soldaten die hier begraven liggen, die dan eigenlijk allemaal een kaars op hun graf moesten krijgen. Met dit idee ging Lena naar de Commonwealth War Grave Commission (CWGC) om toestemming te krijgen voor het plaatsen van 1394 kaarsen op kerstavond.

Na een tijdje gaf de CWGC Lena toestemming voor het plaatsen van de kaarsen, onder één voorwaarde: ze moest het langer dan één jaar doen. Lena stemde hiermee in, en in 1991 werden er voor het eerst op kerstavond brandende kaarsen geplaatst door de kinderen van de Holtense basisscholen. Tot 1996 zorgde Lena voor de financiering van deze kaarsen, die speciaal voor de gelegenheid uit Finland werden gehaald. Van 1997 tot 2010 zorgde de stichting Welcome Again Veterans voor de sponsoring van deze indrukwekkende plechtigheid. Sinds 2011 organiseert de Stichting Viering Nationale Feestdagen (SVNF) deze plechtigheid. Mede dankzij donaties van sponsoren! Sinds enkele jaren verspreidt deze traditie zich over andere Commonwealth-begraafplaatsen door heel het land.

De schoolkinderen van de Holtense basisscholen verzamelen zich op kerstavond om 16.15 uur bij de ingang van de begraafplaats om de kaarsen te plaatsen. De ceremonie begint om 16:30 uur.

Een aantal doedelzakspelers en midwinterhoornblazers zullen de herdenking muzikaal

begeleiden. Met een korte plechtigheid staan wij stil bij alle leed van de Tweede

Wereldoorlog. De eerste kaars wordt geplaatst bij één van de “First Nations” soldaten, de oorspronkelijke bewoners van Amerika en Canada. Het Infocentrum Canadese Begraafplaats (ICB) heeft deze winter een tijdelijke expositie ingericht over de rol van de zogenoemde First Nations soldaten. Het ICB heeft speurwerk verricht waardoor we meer te weten zijn gekomen over de levensloop van deze jonge soldaat, genaamd Leo Francis Toney. Hij is gesneuveld bij de Wippertsbrug tijdens de bevrijding van Holten en ligt nu begraven op de Canadese Begraafplaats in Holten, locatie (plot, rij, nummer) 01 A 04.

Hierna plaatsen de schoolkinderen de rest van de kaarsen. Hiermee worden, de veelal jonge, mannen die hier begraven liggen herdacht.

De brandende kaarsen zetten de begraafplaats in een indrukwekkende gloed gedurende de hele avond en nacht. Na de ceremonie dalen de bezoekers weer van de berg af en worden er bij veel Holtense families pannenkoeken met worst gegeten, een andere traditie.

Belangstellenden zijn van harte welkom om tijdens de herdenking aanwezig te zijn! SVNF, de organiserende stichting achter de herdenking op de Canadese Begraafplaats adviseert bezoekers om zoveel mogelijk te voet of per fiets te komen. De Holterberg is op 24 december na 15.00 uur grotendeels afgesloten. Verkeersregelaars zullen alles in goede banen leiden.

Kerstavond 24 december 2022

De voorbereiding is weer in volle gang voor een ouderwetse kaarsenceremonie op de Canadese begraafplaats in Holten.

Aanvang ceremonie is om 16:30 uur en u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Maak een heerlijke wandeling, kom op de fiets maar laat de auto alstublieft zo veel mogelijk thuis staan om richting de begraafplaats te komen. Dit i.v.m. de bereikbaarheid van de Canadese begraafplaats en de altijd drukbezochte ceremonie.

Mocht u slecht ter been zijn en wel graag de ceremonie bijwonen, dan zijn er beperkte parkeerplaatsen. Wilt u hiervan gebruik maken? Mail uw aanvraag naar info@svnf.nl

Een klein gebaar

Afgelopen Koningsdag hebben wij als stichting de bewoners van de Diessenplas getrakteerd op een heerlijk oranjegebakje. Velen hebben niet meer de mogelijkheid om al dan niet met hulp richting het gezellige Smidsbelt te komen. Om de ouderen onder ons toch te betrekken bij de feestvreugde, en hen te laten weten dat wij aan ze denken, hebben wij hen verrast met deze zoete lekkernij. Ons is verteld dat dit gebaar als zeer welkom en fijn werd ervaren.

Terugblikken

De afgelopen weken hebben we als SVNF een aantal evenementen in HoltenExtra aangekondigd.

Na twee jaar konden we eindelijk weer gezamenlijk herdenken en vieren. Wat hadden we dat gemist. Nu mocht en kon het weer. Gelukkig hebben vele Holtenaren en ook menig toerist hier gebruik van gemaakt.

Op woensdag 8 april herdachten en vierden we de bevrijding van Holten. ’s Morgens werden de Stolpersteine gepoetst door leerlingen van OBS de Holterenk en ’s avonds werden er films gedraaid in de Oudheidkamer. Fijn dat zovelen gehoor gaven aan de oproep om de vlag uit te hangen.

Berry Swarthoff was op 19 april te gast op verschillende lagere scholen en vertelde vol bevlogenheid over de Tweede Wereldoorlog. Om kinderen te boeien en mee te nemen naar die tijd had hij kleding meegebracht. Een aantal kinderen werd zo een commandant, een piloot of een gevangene enzovoorts. De kinderen hebben aandachtig geluisterd en veel geleerd. 

Op Koningsdag 27 april was het gelukkig schitterend weer. De aubade en de kleedjesmarkt werden druk bezocht. De gedecoreerden waren van de partij en er werd gezongen door de Möl’nzangers. Ook de Brandheultjes waren op de Smidsbelt te vinden. Dit zorgde voor nog meer sfeer. Er werden goede zaken gedaan door zowel de verkopende – als de kopende partijen. Kortom, het was weer als vanouds gezellig op en rondom de Smidsbelt. Uiteraard konden we de ouderen onder ons niet vergeten. We hebben bij de Diessenplas het heerlijke oranje gebak van bakkerij Nijkamp laten bezorgen voor de bewoners, en zij hebben genoten!

4 mei was de dag van de dodenherdenking. De herdenking op de Canadese Begraafplaats werd door velen bezocht. Zoals altijd was dit een indrukwekkende gebeurtenis.

’s Avonds was de herdenking in de Dorpskerk. Aansluitend werd er in stilte naar het monument aan de Molenbelterweg gelopen. Daar werden kransen gelegd en werd er twee minuten stilte in acht genomen.

Het was fijn om elkaar eindelijk weer te mogen ontmoeten tijdens deze dagen. De kern van al deze dagen is dat er gevierd en herdacht wordt. Ook al kan dit in huiselijke kring, wanneer je elkaar in grote getale ontmoet, voelt het toch meer als een gezamenlijke gebeurtenis. We hopen dit gezamenlijke gevoel nog heel vaak met elkaar te mogen beleven. 

SVNF Stichting Viering Nationale Feestdagen

Kleedjesmarkt Koningsdag

Dit jaar zal de kleedjesmarkt wat kleiner zijn dan u van ons gewend bent. Er mogen kleedjes gelegd worden op de Smidsbelt (er wordt een calamiteitengang vrijgehouden), links en rechts van het Kulturhus, rechts langs de kerk en achter de kerk. Het is niet de bedoeling elders kleedjes neer te leggen dan waar het lint hangt, hier is geen vergunning voor verleend.

Anders dan andere jaren is de Dorpsstraat gewoon geopend en toegankelijk voor verkeer.

BEVRIJDINGSDAG HOLTEN 8 APRIL

BEBRIJDINGSDAG HOLTEN   8 april

Op 8 april is het precies 77 jaar geleden dat Holten werd bevrijd van de Duitse bezetting. Vijf jaar lang was er oorlog in de wereld, en ook in Holten. Het was een verschrikkelijke tijd. Er zijn steeds minder mensen die deze vijf lange jaren en de bevrijding op 8 april hebben meegemaakt. Gedurende die vijf jaar zijn er veel slachtoffers gevallen: Nederlanders, burgers, soldaten, Joden, Duitsers, geallieerden, arm, rijk, homoseksuelen, Roma/Sinti, jongeren, ouderen, Nederlanders in Jappenkampen, mannen, vrouwen, Holtenaren, etc. etc. Tijdens de bevrijding van Holten, rondom de 8ste april 1945, gaven 25 jonge Canadese soldaten hun leven voor onze vrijheid. In Holten staan her en der monumentjes om ons hieraan te herinneren. Eén van die jongens ligt in Groesbeek begraven de andere 24 op de Canadese begraafplaats te Holten. In het informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats vindt u de achtergronden van veel van deze jonge jongens. Ook aan Duitse zijde vele gesneuvelden.

De Canadezen kwamen uit het zuiden en kregen bij de Schipbeek veel tegenstand. Ook de spoorlijn van Deventer naar Almelo was van strategisch belang. De gevechten waren hevig en hebben veel indruk gemaakt op hen die het hebben meegemaakt, soms van afstand, soms midden in het geweld.

Maar uiteindelijk op 8 april was Holten dan bevrijd. Het was feest in Holten.

Twee jaar geleden werden we opgeschrikt door het coronavirus. De coronamaatregelen zijn op 23 maart bijna geheel opgeheven. En nu is het oorlog in een land niet zo heel ver bij ons vandaan: Oekraïne. Het brengt ons van de wijs, ons leven staat weer op z’n kop. We zijn van slag.

Beide crisissen leren ons hoe fragiel vrijheid is. Het is niet vanzelfsprekend. We moeten er aan blijven werken en het koesteren.

Op 8 april vieren we dat Holten is bevrijd door de Canadezen. Jaarlijks worden op 8 april de Stolpersteine in de Oranjestraat, Dorpsstraat en Burgermeester van der Borchstraat gepoetst door de leerlingen van een basisschool. Dit doen zij samen met vrijwilligers van de oudheidkamer. Dit jaar gaat Berry Swarthoff voor een aantal groepen 8 van meerdere basisscholen een lezing over de tweede wereldoorlog verzorgen. ’s Middags wordt de uitbreiding van het informatiecentrum Canadese begraafplaats officieel geopend en ’s avonds draait er een film in de oudheidkamer.

 We roepen u allen op om op vrijdag 8 april 2022 massaal de vlag uit te hangen, om deze dag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

– Opdat wij niet vergeten –