Een klein gebaar

Afgelopen Koningsdag hebben wij als stichting de bewoners van de Diessenplas getrakteerd op een heerlijk oranjegebakje. Velen hebben niet meer de mogelijkheid om al dan niet met hulp richting het gezellige Smidsbelt te komen. Om de ouderen onder ons toch te betrekken bij de feestvreugde, en hen te laten weten dat wij aan ze denken, hebben wij hen verrast met deze zoete lekkernij. Ons is verteld dat dit gebaar als zeer welkom en fijn werd ervaren.

Terugblikken

De afgelopen weken hebben we als SVNF een aantal evenementen in HoltenExtra aangekondigd.

Na twee jaar konden we eindelijk weer gezamenlijk herdenken en vieren. Wat hadden we dat gemist. Nu mocht en kon het weer. Gelukkig hebben vele Holtenaren en ook menig toerist hier gebruik van gemaakt.

Op woensdag 8 april herdachten en vierden we de bevrijding van Holten. ’s Morgens werden de Stolpersteine gepoetst door leerlingen van OBS de Holterenk en ’s avonds werden er films gedraaid in de Oudheidkamer. Fijn dat zovelen gehoor gaven aan de oproep om de vlag uit te hangen.

Berry Swarthoff was op 19 april te gast op verschillende lagere scholen en vertelde vol bevlogenheid over de Tweede Wereldoorlog. Om kinderen te boeien en mee te nemen naar die tijd had hij kleding meegebracht. Een aantal kinderen werd zo een commandant, een piloot of een gevangene enzovoorts. De kinderen hebben aandachtig geluisterd en veel geleerd. 

Op Koningsdag 27 april was het gelukkig schitterend weer. De aubade en de kleedjesmarkt werden druk bezocht. De gedecoreerden waren van de partij en er werd gezongen door de Möl’nzangers. Ook de Brandheultjes waren op de Smidsbelt te vinden. Dit zorgde voor nog meer sfeer. Er werden goede zaken gedaan door zowel de verkopende – als de kopende partijen. Kortom, het was weer als vanouds gezellig op en rondom de Smidsbelt. Uiteraard konden we de ouderen onder ons niet vergeten. We hebben bij de Diessenplas het heerlijke oranje gebak van bakkerij Nijkamp laten bezorgen voor de bewoners, en zij hebben genoten!

4 mei was de dag van de dodenherdenking. De herdenking op de Canadese Begraafplaats werd door velen bezocht. Zoals altijd was dit een indrukwekkende gebeurtenis.

’s Avonds was de herdenking in de Dorpskerk. Aansluitend werd er in stilte naar het monument aan de Molenbelterweg gelopen. Daar werden kransen gelegd en werd er twee minuten stilte in acht genomen.

Het was fijn om elkaar eindelijk weer te mogen ontmoeten tijdens deze dagen. De kern van al deze dagen is dat er gevierd en herdacht wordt. Ook al kan dit in huiselijke kring, wanneer je elkaar in grote getale ontmoet, voelt het toch meer als een gezamenlijke gebeurtenis. We hopen dit gezamenlijke gevoel nog heel vaak met elkaar te mogen beleven. 

SVNF Stichting Viering Nationale Feestdagen

Kleedjesmarkt Koningsdag

Dit jaar zal de kleedjesmarkt wat kleiner zijn dan u van ons gewend bent. Er mogen kleedjes gelegd worden op de Smidsbelt (er wordt een calamiteitengang vrijgehouden), links en rechts van het Kulturhus, rechts langs de kerk en achter de kerk. Het is niet de bedoeling elders kleedjes neer te leggen dan waar het lint hangt, hier is geen vergunning voor verleend.

Anders dan andere jaren is de Dorpsstraat gewoon geopend en toegankelijk voor verkeer.

BEVRIJDINGSDAG HOLTEN 8 APRIL

BEBRIJDINGSDAG HOLTEN   8 april

Op 8 april is het precies 77 jaar geleden dat Holten werd bevrijd van de Duitse bezetting. Vijf jaar lang was er oorlog in de wereld, en ook in Holten. Het was een verschrikkelijke tijd. Er zijn steeds minder mensen die deze vijf lange jaren en de bevrijding op 8 april hebben meegemaakt. Gedurende die vijf jaar zijn er veel slachtoffers gevallen: Nederlanders, burgers, soldaten, Joden, Duitsers, geallieerden, arm, rijk, homoseksuelen, Roma/Sinti, jongeren, ouderen, Nederlanders in Jappenkampen, mannen, vrouwen, Holtenaren, etc. etc. Tijdens de bevrijding van Holten, rondom de 8ste april 1945, gaven 25 jonge Canadese soldaten hun leven voor onze vrijheid. In Holten staan her en der monumentjes om ons hieraan te herinneren. Eén van die jongens ligt in Groesbeek begraven de andere 24 op de Canadese begraafplaats te Holten. In het informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats vindt u de achtergronden van veel van deze jonge jongens. Ook aan Duitse zijde vele gesneuvelden.

De Canadezen kwamen uit het zuiden en kregen bij de Schipbeek veel tegenstand. Ook de spoorlijn van Deventer naar Almelo was van strategisch belang. De gevechten waren hevig en hebben veel indruk gemaakt op hen die het hebben meegemaakt, soms van afstand, soms midden in het geweld.

Maar uiteindelijk op 8 april was Holten dan bevrijd. Het was feest in Holten.

Twee jaar geleden werden we opgeschrikt door het coronavirus. De coronamaatregelen zijn op 23 maart bijna geheel opgeheven. En nu is het oorlog in een land niet zo heel ver bij ons vandaan: Oekraïne. Het brengt ons van de wijs, ons leven staat weer op z’n kop. We zijn van slag.

Beide crisissen leren ons hoe fragiel vrijheid is. Het is niet vanzelfsprekend. We moeten er aan blijven werken en het koesteren.

Op 8 april vieren we dat Holten is bevrijd door de Canadezen. Jaarlijks worden op 8 april de Stolpersteine in de Oranjestraat, Dorpsstraat en Burgermeester van der Borchstraat gepoetst door de leerlingen van een basisschool. Dit doen zij samen met vrijwilligers van de oudheidkamer. Dit jaar gaat Berry Swarthoff voor een aantal groepen 8 van meerdere basisscholen een lezing over de tweede wereldoorlog verzorgen. ’s Middags wordt de uitbreiding van het informatiecentrum Canadese begraafplaats officieel geopend en ’s avonds draait er een film in de oudheidkamer.

 We roepen u allen op om op vrijdag 8 april 2022 massaal de vlag uit te hangen, om deze dag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

– Opdat wij niet vergeten –

Welkom

De SVNF heet u hartelijk welkom op deze website. In en rondom Holten organiseert de SVNF de volgende programma’s:

8 april:   Holtense Bevrijding
27 april:Koningsdag
4 mei: Herdenking op de Canadese begraafplaats (’s ochtends)
Nationale Herdenking in de Dorpskerk en bij het Monument aan de Molenbelterweg (’s avonds)
5 mei:Eénmaal in de vijf jaar, eerstvolgende per 2025
24 december: Kaarsenceremonie op de Canadese begraafplaats

Vieringen 2021

Door de nog aanhoudende coronamaatregelen heeft de gemeente ons gevraagd het eerste halfjaar van 2021 geen evenementen te organiseren m.b.t. veiligheid en gezondheid van belangstellenden. Dit betekent feitelijk dat programma’s voor Koningsdag 27 april, herdenkingen op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei, die vanuit onze Stichting SVNF jaarlijks worden georganiseerd, niet mogen doorgaan dit jaar.

Extra activiteiten zoals de Straatversiering mogen helaas ook niet doorgaan vanuit onze organisatie omdat dit publiek bij elkaar brengt wat we momenteel willen vermijden. Het staat straten en buurten vrij om zelf versieringen aan te brengen, maar wel geheel op eigen risico en met in achtneming van de dan geldende coronamaatregelen.

We hopen wel met kerstavond op 24 december weer een mooie grote kaarsenceremonie te mogen organiseren.Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen dat vooral volgend jaar alle vieringen en herdenkingen weer gewoon plaats mogen vinden.

Mooie opbrengst statiegeldactie COOP

Een fles niet de moeite van het terugbrengen waard?
Vergis je niet! In de periode 1 april tot en met 30 juni hebben veel mensen hun lege flessen ingeleverd bij COOP Léon Haanstra in Holten en het bedrag gedoneerd aan de Stichting Viering Nationale Feestdagen (SVNF). De COOP verdubbelde het bedrag wat maar liefst totaal € 619,20 heeft opgeleverd. Het bedrag zou besteed worden aan een door de SVNF georganiseerde Bevrijdingswandeling in het kader van 75 jaar Vrijheid. Helaas in verband met huidige omstandigheden door coronavirus zijn alle georganiseerde activiteiten vervallen dit jaar. De SVNF hoopt volgend jaar alsnog de wandeling te kunnen organiseren.

De SVNF bedankt alle gevers en de COOP Léon Haanstra voor dit mooie bedrag.

Rabo Clubsupport: bedankt!

Bedankt voor jouw steun!
De SVNF heeft meegedaan aan de Rabo Clubsupport actie van Rabobank Noord en West Twente. Hartelijk dank voor jullie steun aan de SVNF: dankzij deze stemmen hebben wij ook een prachtige bijdrage ontvangen van de Rabobank.
cheque clubsupport

Afgelasting activiteiten 2020

Beste Holtenaren, donateurs, adverteerders, leveranciers en alle geïnteresseerden,

De Stichting Viering Nationale Feestdagen (SVNF) in Holten heeft besloten alle vieringen die gepland staan te annuleren in verband met het Coronavirus.
Als stichting vinden wij het momenteel ongepast om vieringen van 8 april (Holtense Bevrijding), 27 april (Koningsdag) en 5 mei (Nationale Bevrijdingsdag) door te laten gaan. Er is teveel onzekerheid en de einddatum van de overheidsmaatregel zou mogelijk nog kunnen worden verlengd.
Daarmee komt ook de straatversiering met jury en prijsuitreiking te vervallen. Straten en buurten zijn uiteraard wel vrij om zelf de versieringen door te laten gaan op eigen risico.
Voor de 4 mei herdenkingen zal rond 26 maart a.s. een beslissing worden genomen door meerdere organiserende partijen. Wij komen hier later nog op terug.
We zijn nog niet zeker of bepaalde vieringen later in het jaar nog zullen worden georganiseerd ter compensatie van deze annulering. Het jaar van 75 jaar Vrijheid is immers pas net begonnen.
Ons SVNF Programmaboek 2020 zal nog wel half april uitkomen, mede ook omdat er bijzondere verhalen in staan en omdat we dat onze donateurs en adverteerders, waarvoor wij zeer dankbaar zijn, verschuldigd zijn.

Het SVNF bestuur

Hoge Canadese onderscheiding

De voorzitter van de SVNF is onderscheiden met the Sovereign’s Medal for Volunteers, een zeer gewaardeerde onderscheiding namens de Canadese regering. Als voorzitter is hij nauw betrokken bij onder meer de 4 mei herdenking en de lichtjesavond op kerstavond. Met name deze activiteiten waarbij de veteranen en de (Canadese) gevallenen worden geëerd en tegelijkertijd honderden kinderen op de been worden gebracht, waren aanleiding om Fraser te eren. De onderscheiding is uitgereikt tijdens de herdenking van de Slag om de Schelde, aan boord van het Canadese fregat St. John’s.