Koningsdag

Jaarlijks ouderwets gezellige Koningsdag in en rond Holten

Herdenken

Vele activiteiten rond vrijheid en vrede op 8 april en 4 & 5 mei

Kerstavond

De schooljeugd laat op Kerstavond 1400 kaarsen branden op de Canadese Begraafplaats

Bevrijding van Holten
Koningsdag Holten
4 mei herdenkingen
Kerstavond

Welkom

De SVNF heet u hartelijk welkom op deze website. In en rondom Holten organiseert de SVNF de volgende programma’s:

8 april:   Holtense Bevrijding
27 april:Koningsdag
4 mei: Herdenking op de Canadese begraafplaats (’s ochtends)
Nationale Herdenking in de Dorpskerk en bij het Monument aan de Molenbelterweg (’s avonds)
5 mei:Eénmaal in de vijf jaar, eerstvolgende per 2025
24 december: Kaarsenceremonie op de Canadese begraafplaats

Herdenking 4 mei

Programma Herdenking 4 mei 2023 Canadese Begraafplaats

Aanvang officieel programma: 11.00 uur

– Muziek                                                                                            

– Welkomstwoord door voorzitter SVNF         

– Toespraak van gastspreekster M. Urff

– The Act of Remembrance                                                       

– Last Post                                                                                        

– 1 minuut stilte

– Reveille                                                                                          

– The Lament                                                                   

– The Commitment to Remember                                          

– Kranslegging

– Toespraak van Burgemeester J. van Houdt

– Bloemlegging door schoolkinderen

– Gedicht van schoolkind             

– Volksliederen van Canada en Nederland           

– Dankwoord door voorzitter SVNF                                   

– Einde herdenking

Programma Herdenking 4 mei 2023 Dorpskerk en Molenbelterweg Monument

Dorpskerk:

Aanvang 19.00 uur

– Welkomstwoorden voorzitter SVNF

– Spreker: Mevrouw M. Urff

– Meditatie: Ds. M. van Sandijk

– Koorzang: De Hoolter Deerns

– Organist: de heer W. de Just

Vertrek Stille Tocht naar het monument aan de Molenbelterweg

Monument:

Aanvang 20.00 uur

– Welkomstwoorden voorzitter SVNF

– Taptoe Infanterie

– 2 minuten stilte

– Signaal Voorwaarts

– Gedenken namen van overleden bewoners van Holten in en direct na WO2

– Kranslegging

– Gedicht voorgedragen door Marinda Wechstapel

– Samenzang ‘Blijf mij Nabij’

– Toespraak Burgemeester J. van Houdt

– Slotwoord voorzitter SVNF

– Het Wilhelmus

– Einde herdenking

Programma Koningsdag woensdag 27 april 2023

08.45 uur                    Klokken luiden

09.00 uur                    Aubade
Smidsbelt m.m.v. HMV en koor Amazing.

Tot 12.00 uur              Kinderrommelmarkt
Smidsbelt onder begeleiding van muziek van De Braandheultjes.

12.00 uur einde S.V.N.F. programma

12.00 – 19.00 uur       Muziek op het Plein en kindervermaak
verzorgd door de Smidsbelt horeca en horeca Dorpsstraat.

14.30 uur DAT ‘De erfenis van tante Bella’ in het Kulturhus
(Gratis kaarten bestellen op de website
Toneelvereniging DAT | Kulturhus Holten)

Viering Nationale Feestdagen

Gezamenlijk vieren en herdenken rond Holten