Overdracht voorzitterschap

De Stichting is blij met de komst van Marc Fraser, die vanaf 1 januari j.l. de voorzittershamer hanteert. Bij de benoeming van Roland Cornelissen tot wethouder van de Gemeente Rijssen-Holten was het duidelijk dat hij dit niet kon combineren met zijn functie als voorzitter van de Stichting Viering Nationale Feestdagen (S.V.N.F.).

Marc (46) groeide op in Den Haag en na een verblijf in het buitenland – zijn vader was diplomaat – studeerde hij Internationale Betrekkingen in Leiden. Daarna was en is hij sinds 2003 ook actief als vormgever. Na de komst naar Holten in 2010 kwam hij al eerder in contact met de S.V.N.F. bij de deelname aan het project straatversiering. Eveneens startte hij toen samen met zijn vrouw Jet een Bed & Breakfast.

In 2011 was hij actief betrokken bij het “nieuwe werken” in de nieuwbouw van het Achmea-kantoor in Apeldoorn. In hetzelfde jaar begonnen Jet en Marc met de opvang van pleegkinderen en sinds mei 2014 werd dit gewijzigd in gezinshuis Mien Stea, waarbij zij de zorg op zich hebben genomen voor een 4-tal kinderen.

overdracht van voorzitterschap

Ook is Marc betrokken bij de Holtense oudheidkamer, de Splose revue, kinderboerderij Dondertman en de ontwikkelingen rond de Bosschool in Espelo. Wij bedanken de heer Cornelissen voor zijn betrokkenheid over de afgelopen jaren en verwelkomen de heer Fraser van harte!

Zie ook het artikel in de Weekkrant.