Warme gloed

Omdat in 2016 voor de 25e keer kaarsen geplaatst zijn bij de Canadese Begraafplaats, heeft een mooi artikel in dagblad Tubantia gestaan. In het artikel beschrijven drie generaties familie Drent uit Holten hun beleving van deze plechtigheid. Met de treffende beschrijving ‘een warme gloed’ halen Wander, Mark-Wonder en Indy Drent herinneringen op.

Lees hier het artikel Warme Gloed (pdf, 2Mb)

 

Aubade met schoolkinderen

De Oranjevereniging Rijssen, de SVNF Holten en het gemeentebestuur roepen alle ouders en de basisscholen op om samen met hun kinderen de traditionele aubade bij te wonen tijdens Koningsdag. De aubade is het feestelijke startmoment voor alle activiteiten die op Koningsdag worden georganiseerd. De Oranjevereniging Rijssen en de SVNF Holten proberen al jaren om alle inwoners, groot, klein, jong en oud te verblijden met aantrekkelijke evenementen en activiteiten. Dit is in Rijssen zelfs uitgegroeid tot een grote regionale trekker. Samen met de kinderen willen wij deze feestelijke dag starten met de aubade waar naast het zingen ook de vlaggen worden gehesen.
Wilhelmus Hoe mooi is het om daar met alle kinderen bij te zijn.

Wij hopen op een grote zingende menigte waaronder veel kinderen. Tot ziens op de aubade 27 april in Holten of Rijssen!

Start aubade Holten, locatie Smidsbelt: 9.15 uur
Start aubade Rijssen, locatie Europaplein: 11.00 uur

Kaarten voor 4 mei

Voor de herdenking op de Canadese Begraafplaats op 4 mei zijn dit jaar (2015) toegangskaarten benodigd. Dit omdat vanwege het jubileum er veel belangstelling is om erbij te zijn. De gratis kaarten zijn vanaf 13 april 2015 te verkrijgen bij het Toeristisch Info Punt (TIP) in het Kulturhus op het Smidsbelt en bij het Toerist Info The Read Shop te Rijssen. Let op de openingstijden: TIP Holten is maandags pas om 13.00 uur open. Er worden maximaal vier kaarten per persoon verstrekt.
De wegen rond de begraafplaats zijn op 4 mei 2015 afgesloten voor verkeer, er rijden vanuit Holten bussen. Er kan opgestapt worden bij Transportbedrijf Müller (Keizersweg), bij bushalte Wilhelminastraat (nabij rotonde Larenseweg) en bij Fietsverhuur J. Stam/Godeschalk (Waagweg).

 Let wel, op de Canadese Begraafplaats zonder kaarten geen toegang! Uiteraard bent u ’s avonds van harte welkom bij de Herdenkingsdienst en Stille tocht vanaf  19.00 uur in de Hervormde Kerk.

Activiteiten voorjaar 2015

Dit voorjaar staan er weer veel activiteiten op het programma. Hieronder een korte opsomming:

8 april: Holten bevrijd

Op 8 april – de dag waarop Holten werd bevrijd – worden er zo’n 100 a 200 voertuigen van Keep them Rolling verwacht, die vanaf de Canadese begraafplaats voor een defilé naar het centrum van Holten rijden. U steekt die dag toch ook de vlag uit ?

Prijzen winnen met straatversiering
Kort daarna wordt er een begin gemaakt met de Holtense straatversiering, zoals die ook in 2010 plaatsvond en die voor 2015 het thema ’vrijheid’ draagt. Mocht u uw straat, buurt of wijk nog niet hebben aangemeld, dan is dit nog steeds mogelijk via e-mail: joke.voordes@hotmail.com. U wordt dan geïnformeerd over de criteria die bij deze straatversiering horen, die ook te vinden zijn hier op de website. Bij deze activiteit kunnen prachtige prijzen gewonnen worden!

4 mei: herdenken
De 70-jarige herdenking op 4 mei op de Canadese begraafplaats is dit jaar groter van opzet. Voor deze herdenking zijn er t.z.t. gratis toegangsbewijzen verkrijgbaar en wordt er gebruik gemaakt van gratis pendelbussen. Ook is er om 19.00u een Herdenkingsdienst in de Hervormde kerk met een stille tocht naar het monument aan de Molenbelterweg.

5 mei: bevrijdingsvuur uit Normandië
Bij de grote viering op bevrijdingsdag 5 mei verwachten wij het bevrijdingsvuur uit Bayeux, dat via de Black Watch Trail-estafette van atleten en fietsers vanuit Normandië naar Holten gebracht wordt. In het centrum van Holten worden dan tevens veel oude auto’s en motoren opgesteld. ’s Avonds is er vanuit het centrum van Holten een bevrijdingsloop.

 

Terugtreden voorzitter

Met veel plezier heeft de heer Ronald Cornelissen de afgelopen jaren als voorzitter van de stichting de vele bijeenkomsten en feesten (mede-)georganiseerd. Echter, met het aanvaarden van zijn nieuwe functie als wethouder in het gemeentebestuur van Rijssen-Holten ziet hij zich genoodzaakt zijn taak als voorzitter neer te leggen.

Het bestuur is Ronald zeer erkentelijk voor zijn enthousiasme en betrokkenheid bij al onze activiteiten. We zien hem met lede ogen vertrekken, maar ongetwijfeld zullen we hem nog regelmatig tegenkomen!

Voordracht 4 mei teruglezen

Ook geraakt door de voordracht zoals is voorgedragen door Esmee Houbiers op de Canadese Begraafplaats op 4 mei? Esmee (16 jaar) is leerlinge 5 VWO van De Waerdenborch in Holten. Ze is een van de vijftien jongeren die Nederland vertegenwoordigde in het Model European Parliament (MEP) te Litouwen. Haar speech is ook op onze site te vinden.

Haar voordracht is via deze link te vinden.

Basisschoolkinderen herdenken tijdens kerstmiddag

De Holtense basisschoolkinderen plaatsen ook dit jaar weer op kerstmiddag kaarsen bij de graven op de Canadese Begraafplaats in Holten.
Tijdens deze korte, maar indrukwekkende herdenking waar de kinderen centraal staan, probeert ‘Stichting Viering Nationale Feestdagen’ de herinneringen aan o.a. de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Op dinsdagmiddag 24 december 2013 zal de plechtigheid om 16.30 uur beginnen en eindigen rond 17:00 uur.
Naast de basisschoolkinderen is een ieder welkom om deze traditie bij te wonen.

Vindt u het ook belangrijk dat deze traditie en het ‘verleden’ niet vergeten gaat worden? Wordt dan donateur van onze Stichting. Het is tevens mogelijk om de kaarsenceremonie voor een jaar te adopteren als bedrijf of particulier.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathan de Jong (06- 53352815) of via de contactpagina op deze site.

Voorbereidingen in volle gang

De organisatie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor Kerstavond op de Canadese Begraafplaats. Ook dit jaar worden door de plaatselijke jeugd alle gevallenen herdacht met het plaatsen van een kaars. Een traditie om in ere te houden.