Voorbereidingen in volle gang

De organisatie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor Kerstavond op de Canadese Begraafplaats. Ook dit jaar worden door de plaatselijke jeugd alle gevallenen herdacht met het plaatsen van een kaars. Een traditie om in ere te houden.

Programma Koninginnedag

Het voorlopige programma van Koninginnedag 2013 is beschikbaar. Met het programma zal de organisatie rekening houden met de troonsopvolging in Amsterdam. Natuurlijk ontbreken het succesvolle Kinderplein op het Smidsbelt, de uitvoering door het Dijkerhoeks Amateur Toneel in Irene en de MAC Klassiekerrace niet.Kijk op pagina Koninginnedag voor meer informatie.

Verenigingen enthousiast

De sportverenigingen reageren allemaal uiterst enthousiast op de Koningsspelen. Met de dynamiek en vele benodigde geregel door de organisatie (PCPO Rijssen)  is het onmogelijk de lijst actueel en volledig te hebben,  maar deze hebben al toegezegd: AV Rijssen, Risne Stars, Excelsior ’31, RKSV, Tafeltennisvereniging Rijssen (TTVR), Tennisclub Rijssen (TCR), RIVO, V.V. Holten, volleybalvereniging Mintonette , TC Holten, dansschool Fernanda, USA fitness, AV Holten en Taekwondo Olthuis.
Ze zullen in Holten en/of in Rijssen leuke clinics verzorgen en vrijwilligers leveren. Ook andere verenigingen die niet zijn genoemd, hebben echter zéér positief gereageerd en worden nog afspraken mee gemaakt.

Voor vragen over de Koningsspelen kan contact gezocht worden met de organisatie Koningsspelen Rijssen-Holten via info@pcporijssen.nl .

Koningsspelen Rijssen-Holten

Vrijdag 26 april worden in Rijssen en in Holten de Koningssspelen georganiseerd. Met groot enthousiasme wordt gewerkt aan de organisatie van deze dag. Het primaire onderwijs in onze gemeente, goed voor ruim 3.000 kinderen, werken met vele organisaties en partners hard om een gezellig en sportief programma op te zetten.
Onder andere op deze site zal zo spoedig mogelijk het volledige programma opgenomen worden.

Koningsspelen Rijssen-Holten

Koningsspelen Rijssen-Holten

Donaties

Midwinterwandeling
De organisatie van Midwinterwandeling heeft besloten haar opbrengst van 2011 te bestemmen voor de jaarlijkse herdenking op de Canadese Begraafplaats op kerstavond 24 december. De cheque van 500,00 euro is overhandigd aan de heer Roland Cornelissen, voorzitter van de SVNF. Het bestuur van de S.V.N.F. is blij verrast met deze gulle gave.

Ook dit jaar vindt er weer een midwinterwandeling plaats op zondag 30 december, met een start tussen 10.00 en 13.00 uur vanaf sportpark Meermanskamp. De lengte van de wandelingen is 8 of 12 km. Meedoen kost 2.50 euro inclusief een consumptie; kinderen onder 12 jaar mogen gratis mee.

Opbrengst kerstmarkt
Ook de opbrengst van de draaimolen op de kerstmarkt afgelopen december werd belangeloos bestemd voor de Herdenkingslichten op de Canadese Begraafplaats op 24 december. Het bedrag ruim 300,00 euro zal één dezer dagen aan de Stichting overhandigd worden.

Het bestuur van de S.V.N.F. bedankt alle inwoners van Rijssen-Holten, die in welke vorm ook een bijdrage hebben geleverd om de herdenkingen op 24 december, 4 mei en Koninginnedag mogelijk te maken. Het is hartverwarmend dat er zo veel spontane reacties vanuit de samenleving komen die het mogelijk maken deze herdenkingen en viering te continueren.