8 april: wederopbouw

Op zaterdag 8 april is er om 14.00 uur een optreden in de hal van het Kulturhus door het Holtense Barbershop-koor Follow Up. Tussen de zangstukken door zal een brief worden voorgelezen, die mevrouw Nagelhout in de laatste dagen voor de bevrijding aan een vriendin in Amsterdam schreef over de gebeurtenissen in Holten en omgeving. Aansluitend volgt om 15.00 uur in de Oudheidkamer een lezing over Wederopbouw-boerderijen. In Holten en directe omgeving werden er heel veel boerderijen bij de bevrijding in brand geschoten, de meeste van deze boerderijen werden weer opgebouwd in het kader van de “Wederopbouw”. De lezing zal worden verzorgd door Ewout van der Horst van de IJsselacademie in Zwolle. Bij voldoende belangstelling is er na afloop gelegenheid gezamenlijk met de bus een aantal wederopbouwboerderijen in Holten te bekijken. Meer informatie en het programma op deze pagina.

Bouwtekening wederopbouwboerderij (bron: Stichting Sallands Erfgoed)