4 mei herdenkingen Holten

De Stichting Viering Nationale Feestdagen (SVNF) organiseert jaarlijks de nationale herdenking in Holten op 4 mei en herdenkt tevens de bevrijding van Holten op 8 april.

’s Ochtends op maandag 4 mei 2020 is een speciale herdenking op de Canadese Begraafplaats. Voor deze herdenking is een toegangskaart verplicht, informatie over verkrijgen van een kaart vindt u hier. De organisatie van deze (speciale) herdenking ligt in handen van de organisatie Welcome Again Veterans (WAV) in Holten. Onze stichting SVNF en die van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten zijn verantwoordelijk voor de ceremoniële invulling en logistieke zaken.

’s Avonds wordt een Herdenkingsdienst gehouden in de Dorpskerk welke begint om 19.00 uur. Aansluitend volgt om ongeveer 19.40 uur de stille tocht naar het monument aan de Molenbelterweg, waar om 20.00 uur een korte plechtigheid wordt gehouden. Het HMV verleent hierbij haar medewerking.

Oorlogsmonument Molenbelterweg
Het oorlogsmonument in Holten  aan de Molenbelterweg is opgericht ter nagedachtenis aan zes Nederlandse soldaten die in de meidagen van 1940 in de strijd tegen de bezetter gesneuveld zijn, aan 38 joodse medeburgers en verzetsmensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen en aan twee plaatsgenoten die bij de strijd in voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen. Hier wordt jaarlijks moment van herdenken georganiseerd.

Meer informatie over het monument vindt u op deze pagina