Koningsdag

Jaarlijks ouderwets gezellige Koningsdag in en rond Holten

koningsdag in deze tijden...

Herdenken

Vele activiteiten rond vrijheid en vrede op 8 april en 4 & 5 mei

Kijk verder:

Kerstavond

De schooljeugd laat Kerstavond 1400 kaarsen branden op de Canadese Begraafplaats

Lees het verhaal

Vieringen 2021

Door de nog aanhoudende coronamaatregelen heeft de gemeente ons gevraagd het eerste halfjaar van 2021 geen evenementen te organiseren m.b.t. veiligheid en gezondheid van belangstellenden. Dit betekent feitelijk dat programma’s voor Koningsdag 27 april, herdenkingen op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei, die vanuit onze Stichting SVNF jaarlijks worden georganiseerd, niet mogen doorgaan dit jaar.

Extra activiteiten zoals de Straatversiering mogen helaas ook niet doorgaan vanuit onze organisatie omdat dit publiek bij elkaar brengt wat we momenteel willen vermijden. Het staat straten en buurten vrij om zelf versieringen aan te brengen, maar wel geheel op eigen risico en met in achtneming van de dan geldende coronamaatregelen.

We hopen wel met kerstavond op 24 december weer een mooie grote kaarsenceremonie te mogen organiseren.Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen dat vooral volgend jaar alle vieringen en herdenkingen weer gewoon plaats mogen vinden.

Viering Nationale Feestdagen

Gezamenlijk vieren en herdenken rond Holten