Koningsdag

Jaarlijks ouderwets gezellige Koningsdag in en rond Holten

in voorbereiding voor 2020...

Herdenken

Vele activiteiten rond vrijheid en vrede op 8 april en 4 & 5 mei

Kijk verder:

Kerstavond

De schooljeugd laat Kerstavond 1400 kaarsen branden op de Canadese Begraafplaats

Lees het verhaal

Kaarten herdenking 75 jaar

Voor de herdenking in de ochtend op 4 mei 2020 op de Canadese Begraafplaats is een toegangskaart verplicht. Er zijn geen kosten aan deze kaarten verbonden. De organisatie van deze (speciale) herdenking ligt in handen van de organisatie Welcome Again Veterans (WAV) in Holten. Onze stichting SVNF en die van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten zijn verantwoordelijk voor de ceremoniële invulling en logistieke zaken.
  • Vanaf februari 2020 kunnen kaarten gereserveerd worden via de website van de WAV (www.welcomeagainveteransholten.nl) of Toerisme Rijssen-Holten (www.beleefrijssenholten.nl);
  • Kaarten liggen vanaf 13 april klaar in het Kultürhüs aan de Smidsbelt te Holten bij de informatiebalie. Op 2 mei is deze balie extra lang open voor het ophalen van kaarten;
  • Per reservering kunnen maximaal 4 kaarten worden besteld.

Tot slot, vanwege de verwachte grote belangstelling worden er bussen ingezet voor het vervoer. Het is niet mogelijk om op 4 mei met eigen vervoer naar de Canadese Begraafplaats te rijden. Meer informatie hierover volgt nog, onder andere via deze site.

Viering Nationale Feestdagen

Gezamenlijk vieren en herdenken rond Holten